Zapytanie o cenę Zc/03/DT/07

Augustów, dnia 14

   Augustów, dnia 14.02.2007r.

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr Zc/03/DT/07

 

Zamawiający: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Adres: ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

telfax: (087) 643 67 58; (087) 643 67 59

kontakt: główny technolog Tomasz Wasilewski, tel. 0 502 158 093

 

  1. Przedmiot zamówienia: Filtry kieszeniowe wg załącznika nr 1 do Zc/03/DT/07.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ø      każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

Ø      wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą na adres zamawiającego,

Ø      wymaga się, aby każda strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,

Ø      nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ø      wymaga się, aby oferta była dostarczona pocztą na adres zamawiającego do dnia 02.03.2007r. do godz.1200,

Ø      otwarcie nadesłanych ofert nastąpi w dniu 02.03.2007r. o godzinie 1230  w obiekcie CSiR w Augustowie - sekretariat.

  1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

Ø      wypełniony formularz  ofertowy - załącznik nr 1 do Zc/03/DT/07,

Ø      wypełnione oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do Zc/03/DT/07,

Ø      dokumentacja:

-         Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,

-         Świadectwo Jakości.

  1. Wymagania:

Ø      cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do magazynu zamawiającego, ubezpieczeniem  i opakowaniem,

Ø      w cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki wraz  z podatkiem od towarów i usług VAT.

  1. Termin dostawy:

Ø      dostarczone najpóźniej 14 dni od daty zamówienia dostawy.

  1. Płatność: przelew w ciągu 14 dni.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Wasilewski

Wprowadzający: Tomasz Wasilewski

Data modyfikacji: 2007-03-09

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2007-03-09