Plan finansowy na 2007 rok

Plan finansowy na 2007rok
Plan finansowy na 2007 rok
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
stan środków obrotowych na początek roku Plan na 2006 rok po zmianach Plan na 2006 rok po zmianach wykonanie za 9 miesięcy wykonanie za 10 miesięcy Planowane wykonanie za 12 miesięcy % wykonania planu 2006 roku Plan 2007 Zmiana %% (6:5)
######## ######## ######## ######## ########                 5 927,00 zł
 
 Przychody  
§§ Plan na 2006 rok po zmianach Plan na 2006 rok po zmianach wykonanie za 9 miesięcy wykonanie za 10 miesięcy Planowane wykonanie za 12 miesięcy % wykonania planu 2006 roku Plan 2007 Zmiana %% (6:5)
1 2 2 3 3 4 5 6 7
0690 - wpływy z różnych opłat ######## ######## ######## ######## ######## 50,0%                    500,00 zł 50,0%
0830 - wpływy z usług ######## ######## ######## ######## ######## 104,1%              910 000,00 zł 101,1%
0920 - pozostałe odsetki ######## ######## ######## ######## ######## 11,5%                  1 000,00 zł 200,0%
0970 - wpływy z różnych dochodów ######## ######## ######## ######## ######## 5,0%                  1 000,00 zł 333,3%
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy ######## ######## ######## ######## ######## 93,5%              610 000,00 zł 114,5%
SUMA ######## ######## ######## ######## ######## 99,1%           1 522 500,00 zł 106,1%
       
Wydatki (koszty)        
§§ Plan na 2006 rok po zmianach Plan zmiany 31.10.06 wykonanie za 9 miesięcy wykonanie za 10 miesięcy Planowane wykonanie za 12 miesięcy % wykonania planu 2006 roku Plan 2007 Zmiana %% (6:5)
1 2 2 3 3 4 5 6 7
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                  6 000,00 zł 89,6%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%              679 000,00 zł 110,8%
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ######## ########     ######## 100,0%                56 000,00 zł 108,0%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%              129 213,00 zł 110,1%
4120 - składki na Fundusz Pracy ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                18 008,00 zł 111,1%
4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ######## ######## ######## ######## ######## 98,1%                15 000,00 zł 102,0%
4170 - wynagrodzenia bezosobowe ######## ######## ######## ######## ######## 96,3%                45 000,00 zł 86,5%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%              104 000,00 zł 88,5%
4260 - zakup energii ######## ######## ######## ######## ######## 98,4%              295 000,00 zł 94,6%
4270 - zakup usług remontowych ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                  6 000,00 zł 40,0%
4280 - zakup usług zdrowotnych                              1 300,00 zł  
4300 - zakup usług pozostałych ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                75 700,00 zł 68,8%
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet ######## ######## ######## ######## ######## 80,0%                  1 631,00 zł 101,9%
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                              4 500,00 zł  
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                            10 000,00 zł  
4410 - podróże słuzbowe krajowe ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                  4 000,00 zł 74,0%
4430 - różne opłaty i składki ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                11 209,00 zł 65,9%
4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                22 773,00 zł 100,0%
4530- podatek od towarów o usług ######## ######## ######## ######## ######## 100,0%                24 000,00 zł 96,0%
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              2 000,00 zł  
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                              3 000,00 zł  
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              8 000,00 zł  
SUMA ######## ######## ######## ######## ######## 99,5%           1 521 334,00 zł 101,6%
       
stan środków obrotowych na koniec roku Plan na 2006 rok po zmianach Plan na 2006 rok po zmianach wykonanie za 9 miesięcy wykonanie za 10 miesięcy Planowane wykonanie za 12 miesięcy % wykonania planu 2006 roku Plan 2007 Zmiana %% (6:5)
######## ######## ######## ######## ########                   7 093,00 zł  
Augustów 07-01-10

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2007-01-08

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2007-01-08