Powiadomienie o wyniku postępowania Nr Zc/03/DT/07 z 14.02.2007

Augustów, dnia 23

Augustów, dnia 06.03.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadomienie o wyniku postępowania Nr Zc/03/DT/07 z dnia 14.02.2007r.

 

 

 

   Szanowni państwo, w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo zamówień publicznych", Dz.U. z 2004r., Nr.19, poz. 177 z późniejszymi zmianami, dotyczącego zapytania o cenę Nr Zc/03/DT/07 na dostawę filtrów do oczyszczania powietrza, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.

   Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARSS Sp. j.98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 17/19. Firma zadeklarowała zrealizowanie dostawy zgodnie z zapytaniem o cenę Nr Zc/03/DT/07 za kwotę 1383,48 zł brutto.

   Zawiadamiamy jednocześnie, że zgodnie z dyspozycją Art. 180, ust. 1 i 2 "Prawo zamówień publicznych", mają Państwo prawo wnieść pisemny protest do zamawiającego wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Wasilewski

Wprowadzający: Tomasz Wasilewski

Data modyfikacji: 2007-03-12

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2007-03-12