Zarządzenie Dyrektora CSiR w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska

Zarządzenie Nr 2/2009

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

W związku z art. 11-23 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie - określony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam skład komisji do przeprowadzania naborów kandydatów na stanowiska urzędnicze w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor CSiR - przewodniczący komisji,

2) Główny Technolog, p.o. Z - ca Dyrektora - członek komisji,

3) Główny Księgowy - członek komisji,

4) Pracownik ds. kadr - członek komisji, zapewniający jednocześnie jej obsługę techniczną.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2007 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 2 stycznia 2007r. w w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dyrektor

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Andrzej Zarzecki

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2007-06-01

Opublikował: Edyta Skowrońska

Data publikacji: 2007-06-01