Plan finansowy na 2006 rok

Plan finansowy na 2006 rok
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
stan środków obrotowych na początek roku Plan 2006
                64 416,00 zł
 Przychody 
§§ Plan 2006
1 2
0690 - wpływy z różnych opłat                   2 000,00 zł
0830 - wpływy z usług               864 804,00 zł
0920 - pozostałe odsetki                   4 361,00 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów                   6 000,00 zł
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budzetowy               570 139,00 zł
SUMA            1 447 304,00 zł
Wydatki (koszty)
§§ Plan 2006
1 2
3020 - Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń                   5 075,00 zł
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników               610 000,00 zł
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 51 850,00 zł
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne               117 346,00 zł
4120 - Składki na Fundusz Pracy                 16 215,00 zł
4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 11 165,00 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                 54 000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia               132 416,00 zł
4260 - zakup energii               305 000,00 zł
4270 - Zakup usług remontowych                 45 000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych                 93 690,00 zł
4350 - opłaty za usługi internetowe                   2 000,00 zł
4410 - podróże słuzbowe krajowe                   4 263,00 zł
4430 - Różne opłaty i składki                 10 000,00 zł
4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 22 773,00 zł
4530- Podatek od towarów o usług                 25 000,00 zł
SUMA            1 505 793,00 zł
stan środków obrotowych na koniec roku Plan 2006
                  5 927,00 zł

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2006-05-10

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2006-05-10