Plan finansowy na 2005 rok - po zmianach

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

PLAN FINANSOWY NA 2005 ROK

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

 

 

 

 

stan środków obrotowych na początek roku

Plan 2005

 

             808,00 zł

 

 

 Przychody

 

§§

Plan 2005

1

9

0690 - wpływy z różnych opłat

          2 500,00 zł

0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

         30 000,00 zł

0830 - wpływy z usług

       963 000,00 zł

0920 - pozostałe odsetki

          4 600,00 zł

0970 - wpływy z różnych dochodów

          8 000,00 zł

2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy

       538 000,00 zł

SUMA

    1 546 100,00 zł

 

 

 

 

Wydatki (koszty)

 

§§

Plan 2005

1

9

3020 - Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń

          5 000,00 zł

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

       617 000,00 zł

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

         52 445,00 zł

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

       118 693,00 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy

         16 401,00 zł

4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

         10 000,00 zł

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

         60 000,00 zł

4210 - zakup materiałów i wyposażenia

       119 821,00 zł

4260 - zakup energii

       361 662,00 zł

4270- zakup usług remontowych

         15 000,00 zł

4300 - zakup usług pozostałych

       105 000,00 zł

4350 - opłaty za usługi internetowe

          1 300,00 zł

4410 - podróże słuzbowe krajowe

          6 000,00 zł

4430 - Różne opłaty i składki

         10 000,00 zł

4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

         22 731,00 zł

4530- Podatek od towarów o usług

         22 660,00 zł

SUMA

    1 543 713,00 zł

 

 

 

 

stan środków obrotowych na koniec roku

Plan 2005

 

          3 195,00 zł

 

 

 

 

Augustów, dnia 30.06.05r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2005-07-07

Opublikował: Radosław Czerwiński

Data publikacji: 2005-07-07