Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 22 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie z dnia 22 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Beaty Narel w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Zarządzenie Nr 10/2009

Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu

kończącego służbę przygotowawczą Pani Beaty Narel

w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w związku z § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 3/2009 Dyrektora CSiR w Augustowie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząPani Beaty Narel, w następującym składzie:

1) Andrzej Zarzecki — Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie — Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,

2) Tomasz Wasilewski — Główny Technolog, p.o. Z — cy Dyrektora CSiR — Członek Komisji Egzaminacyjnej,

3) Joanna Tułazińska — Główna Księgowa — Członek komisji Egzaminacyjnej.

§ 2

Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 3/2009 Dyrektora CSiR w Augustowie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Andrzej Zarzecki

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2009-09-23

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2009-09-23