Odpowiedzi na nadesłane pytania odnośnie przetargu niograniczonego na zakup energii elektrycznej

Termin ważności strony 2016-11-30

                                                                                                                Augustów 15.11.2016r.

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie                                                              

ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

 

 

 

Znak sprawy: CSiR/PZ/01/DT/16

 

 

 

 

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku wprowadzenia przez Ustawodawcę zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zmianę ceny jednostkowej za 1kWh wyłącznie w przypadku zmiany stawki VAT.

 

Pytanie Nr 2

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wystawiania faktur szacunkowych korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych.

 

 

Pytanie Nr 3

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (jednomiesięczny, dwumiesięczny, dekadowy)?

Odpowiedź:

Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE jest jednomiesięczny.

 

Pytanie Nr 4

Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącem kalendarzowym?

Odpowiedź:

Okres rozliczeniowy nie jest zgodny z miesiącem kalendarzowym.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-11-17

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-11-17