Zawiadomienie o wyborze oferty w postępow.Wykonanie dokumentacji na moder.boiska pełnowymiarowowego

Termin ważności strony 2016-09-07

 

Wszyscy wykonawcy                                                                         Augustów dnia 07.09.2016 r.

Strona internetowa zamawiającego

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.:

Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią” w Augustowie przy ul. Tytoniowej na działce nr 1130/3.

Zamawiający

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

E-mail: info@basenaugustow.pl, strona: www.basenaugustow.pl

Tel. 087 643 67 58, fax. 087 643 67 59

Adres do korespondencji:

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa: Wykonanie dokumentacji na modernizację boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią” w Augustowie przy ul. Tytoniowej na działce nr 1130/3.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin realizacji do dnia

Ilość uzyskanych punktów

1.

LandAR Projects Sp. z o.o., 03-945 Warszawa, ul. Brazylijska 10a, lok. 37

27 623,78

14.10.2016 r.

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Jędrzejczyk Wojciech

Ul. Gagarina 32A, lok. 8

00-754 Warszawa

140 220,00

31.10.2016 r.

17,73

 

Oferty odrzucone: brak.

 

Wynik postępowania

Wybrano ofertę złożoną przez LandAR Projects Sp. z o.o., 03-945 Warszawa, ul. Brazylijska 10a, lok. 37. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył kompletną ofertę i uzyskał największą ilość punktów.

 

 

 

                                                                      

                                                      Dziękujemy za udział w postępowaniu.   

                                                                                                 Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie                                                                                                                           

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-09-07

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-09-07