Informacja o nierozstrzygnięciu postęp. w zaproszeniu do skł.ofert Modernizację ist. ogrodzenia

Termin ważności strony 2016-12-31

OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie – Andrzej Zarzecki, informuje o nierozstrzygnięciu postępowania w zaproszeniu do składania ofert  w postępowaniu    o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO  na „Modernizację istniejącego ogrodzenia stalowego Stadionu Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie”. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, podaje do publicznej wiadomości, że nie zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie składania ofert na „Modernizację istniejącego ogrodzenia stalowego Stadionu Centrum Sportu i Rekreacji  w Augustowie  rozpoczęte dnia 11.10.2016  r. , z uwagi na nie złożenie do dnia 20.10.2016 r. do godziny 10:00 żadnej oferty.

 

                                                                            Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

                                                                                                         Andrzej Zarzecki

                                                          

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-12-08

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-12-08