Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę lokalu – pawilonu POSTiW

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie                                                            Augustów 2014-04-17

Ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę lokalu – pawilonu wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m² oraz sanitariatu plaży stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1/34 położonego na Plaży Miejskiej nad jez. Necko w Augustowie

 

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie – Andrzej Zarzecki informuje                 o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie składania pisemnych ofert cenowych na  dzierżawę lokalu – pawilonu wraz z gruntem o powierzchni 217,5m² oraz sanitariatu plaży stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1/34 położonego na Plaży Miejskiej nad jez. Necko w Augustowie w dniu 17.04.2014 r. o godzinie 9.00 w CSiR z siedzibą w Augustowie      przy ul. mjr H.Sucharskiego15.

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 17.04.2014 roku do godz. 8: 45 wpłynęły trzy oferty:

 

  1. Firma „Kwadrat” Krzysztof Michniewicz

          Ul. mjr H. Sucharskiego 11/19, 16-300          Augustów

 

  1. Organizator  Turystyki Aktywnej i Sportu

        „STREFA” Tomasz Zębala

      Ul. Kościuszki 42, 16-300 Augustów

 

  1. BAR POSTIW

        Grażyna Cembor

        Ul. 29 Listopada 12/38, 16-300 Augustów

 

Z uwagi na kryterium oceny oferty, jakim była najwyższa cena na dzierżawę lokalu – pawilonu wraz z gruntem o powierzchni 217,5 m² oraz sanitariatu plaży stanowiącego część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1/34 położonego na Plaży Miejskiej nad jez. Necko w Augustowie oraz kompletność dokumentacji ofertowej, umowa zostanie zawarta               z firmą:

Organizator  Turystyki Aktywnej i Sportu „STREFA” Tomasz Zębala na okres od  1.05.2014 roku do dnia 30.09.2016 roku.                                                                                        

 

Oferowana cena  netto za okres dzierżawy wyniosła:

od 01.05.2014 do 30.09.2014 wynosi 25 000 zł + obowiązujący podatek VAT

od 01.05.2015 do 30.09.2015 wynosi 28 000 zł + obowiązujący podatek VAT

od 01.05.2016 do 30.09.2016 wynosi 28 000 zł + obowiązujący podatek VAT

 

                                                                                                     Dyrektor

                                                                 Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2016-09-13

Opublikował: Agnieszka Olszewska

Data publikacji: 2016-09-13